Projekt ART


Projekt
Projekt
  Realizace: 2021–2023

Umění a kultura virtuálně

Projekt ART zpřístupňuje část mezinárodního muzejního světa a dalších kulturních / náboženských institucí celoevropské cílové skupině: studentům ve věku 8 – 16 let. Kvůli šíření nemoci COVID-19 je nyní obtížné až nemožné cestovat, což se odráží v mobilitě všech, včetně studentů a učitelů. Metoda ART VR (virtuální realita) otevírá studentům svět muzeí, učí je kritickému myšlení a dává jim prostor utvořit si vlastní názor.

Projekt ART spojuje metodiku virtuální reality s globálním občanstvím a uměleckou výchovou. VR umožňuje simulovat 3D svět, který nás obklopuje. Prostřednictvím nejrůznějších nahrávek muzeí, výstav (i dočasných), historických a kulturních budov získají studenti nejen úžasný vhled do různých exhibicí, různých druhů umění a historie, ale jsou jim také nabídnuta různá zadání a vysvětlení a učí se svými vlastními aktivními příspěvky globálnímu občanství.


www.art-vr.eu

Letáček ke stažení


20.07.2023 Navštivte evropské památky virtuálně


V projektu ART jsme vytvořili virtuální prohlídky, abychom zprostředkovali zážitek z návštěvy muzea nebo jiné kulturní památky bez nutnosti cestovat. Projekt reagoval na omezené cestování v době pandemie COVID-19 a našel své uplatnění i pro děti, pro které je třeba ze zdravotních důvodů cestování obtížné. Ve školách pak našel své místo pro možnost okamžitého využití během vyučovací hodiny. Pro některé děti funguje i jako motivace, aby se na konkrétní místo zajeli podívat.

Pro vytvoření virtuální prohlídky jsme vybírali regionální objekty, často méně známé v jiných zemích. Virtuálně tak můžete navštívit například Knihovnu v Bruggách, mešitu v Madridu nebo židovský hřbitov v Holešově a mnoho dalších. Virtuální prohlídky byly primárně vytvořené pro 3D brýle, ale jsou i volně přístupné z webových stránek: webgl.museum360.nl

01.12.2022 Žáci otestovali VR ve školách


Další partnerské setkání projektu ART proběhlo minulý týden v krásném belgickém Gentu. Partneři hovořili především o svých zkušenostech ze škol, kde žákům a učitelům představili 3D brýle pro virtuální realitu, s jejichž pomocí žáci navštívili různá muzea, kostely a další zajímavé objekty.

Zpětná vazba ze všech zemích je velice pozitivní, žákům se inovativní systém v učení moc líbil. Na programu měli partneři také další kroky projektu a plánování posledního setkání v Madridu. Více informací o projektu můžete najít zde.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

24.08.2022 Nové možnosti s virtuální realitou


V projektu ART přinášíme dětem na základních školách možnost prohlédnout si muzea a kulturní památky prostřednictvím virtuální reality. Prohlídky vytváříme pomocí 360° kamery a snímky doplňujeme zajímavostmi, kvízy a střípky z historie. Cílem je vzbudit v dětech zájem o život kolem nás a podpořit výchovu k aktivnímu občanství.

V létě jsme poprvé představili 3D brýle skupince dětí na příměstském táboře. Děti mohly virtuálně navštívit holešovskou synagogu a židovský hřbitov, Muzeum Kroměřížska a Muzeum v přírodě v Rymicích. Akce měla velký úspěch, děti se aktivně zapojovaly do diskuze a náhled do historie s využitím technologií je moc bavil. Od září 2022 budeme ve virtuálních prohlídkách pokračovat.


Fotografie z tábora - kliknutím zobrazíte větší fotografii

12.05.2022 Partnerské setkání v Holandsku


Po čtyřech setkáních v online prostředí měli partneři projektu ART konečně možnost vidět se osobně. V holandském Burgh Haamstede plánovali ve druhé polovině dubna 2022 dokončení virtuálních prohlídek pro žáky základních škol.

Některé země zahájí první fázi pilotáže v podobě představení VR brýlí ve školách již během května. Děti si budou moct virtuálně projít známá i méně známá muzea, kostely a jiné historické budovy v různých zemích. To je snad přivede k myšlence tato či jiná zajímavá místa navštívit i osobně nebo si o nich alespoň vyhledat více informací.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii