COSMOS - Podpora otevřenosti škol a partnerství v přírodovědném vzdělávání


COSMOS
COSMOS
  Realizace: 2022-2024

COSMOS využívá společensko-vědní badatelsky orientované učení jako pedagogický prostředek pro otevírání škol jejich komunitám prostřednictvím transformačního procesu s cílem vytvořit nová partnerství v rámci komunit, která mohou podporovat vědecké vzdělávání pro všechny občany bez ohledu na pohlaví, etnický původ nebo kulturní zázemí.

Abychom transformovali a otevřeli školy z vnitřního na vnější způsob zapojení v komunitách, náš přístup otevřeného vzdělávání je jedinečný tím, že kombinuje klíčové prvky inovativní konstruktivistické pedagogiky, vzdělávání učitelů a transformaci organizační kultury školy.

Konsorcium COSMOS (12 partnerů, 7 zemí) poskytuje mezioborovou spolupráci a odborné znalosti v oblasti neformálního a formálního přírodovědného vzdělávání, vzdělávání učitelů, vzdělávací organizace a silné společenské vazby v rámci komunit, což vše zaručuje úspěšnou implementaci projektu COSMOS. Výsledné nástroje a shrnutí hlavních zjištění budou používat školy v celé Evropě a dále ovlivňovat komunity prostřednictvím přírodovědného vzdělávání.

www.cosmosproject.eu


20.11.2023 Učitelé COSMOS se učí v komunitě a jako komunita


Workshop profesního rozvoje učitelů se konal v Technologickém centru Praha, 15. a 16.11.2023.

Odborný workshop byl organizován jako součást Profesního Rozvojového Programu pro učitele vyvinutého v projektu COSMOS a vedeného Beit Berl College z Izraele. Téměř 40 zúčastněných učitelů ze základních a středních škol pocházelo z Belgie, Nizozemska, Portugalska, Švédska a Spojeného království. Vzhledem k mezinárodnímu konfliktu na Blízkém východě byla účast izraelského týmu bohužel nemožná.

Program se zaměřil na implementaci přístupu SSIBL a otevřených struktur ve školách. Účastníci pracovali částečně v plénu, ale většinou v mezinárodních a národních týmech a prezentovali své zkušenosti z 1. vlny implementace formou posterů a následně připravovali konkrétní nápady pro 2. vlnu. Součástí programu byla i exkurze do pražské školy (Scio škola Praha 6). Zpětná vazba účastníků byla velmi pozitivní, učitelé ocenili možnost diskutovat o nápadech a načerpat inspiraci pro vlastní práci ve škole.

Fotografie z workshopu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

24.06.2023 Partnerské setkání v Lisabonu


Partnerské setkání se konalo v Lisabonu ve dnech 21. – 22.6.2023, šlo o celkově třetí setkání, druhé pořádané prezenčně. Zastoupeny byly všechny partnerské organizace a také externí expert Dr. Ralph Levinson. Na programu bylo především první kolo implementace projektu a první dokončené výstupy.

Diskutoval se vytvořený rámcový program, implementace projektového přístupu ve školách, výstupy hodnocení a další související témata. Získané zkušenosti významně ovlivnily upřesnění plánů na následující druhou implementační fázi, která bude brzy zahájena.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

09.11.2022 Vychází první informační bulletin v projektu COSMOS


První informační bulletin informuje o aktivitách, které doposud proběhly v projektu COSMOS.

Najdete zde zajímavosti a příspěvky od některých partnerů projektu a informaci o setkání, které se konalo v Karlstadu.


Newsletter si můžete stáhnout zde.