KEEP UP – Vzdělávání v digitálních kompetencích pro pracovníky v sociálních službách


KEEP
KEEP
  Realizace: 2022–2024

Projekt je zaměřen na spolupráci organizací ve třech evropských zemích pod vedením Euroface Consulting s.r.o. Cílem projektu je zvýšit digitální kompetence pracovníků v sociálních službách vytvořením a pilotním ověřením e-learningového kurzu.

Podle realizovaných analýz se pracovníci v sociálních službách obávají digitální transformace, která nevyhnutelně vstupuje do všech ekonomických odvětví. Digitalizace a uměla inteligence se prosazují enormní rychlostí a koronavirová krize tento trend ještě podpořila. V sociálních službách je stále aktuálnější využívání digitálních technologií, práce se digitálními zařízeními a chytrými aplikacemi. Abychom zabránili zaměstnancům v odchodu z tohoto oboru a prohloubili tak nedostatek kvalifikovaného personálu v sociálních službách, je důležité posílit digitální kompetence této cílové skupiny a připravit je na rostoucí požadavky na digitální dovednosti.

www.keep-up-project.eu


29.02.2024 Projekt KEEP UP dospěl do finále


Těžko uvěřit, že jsou za námi dva roky, kdy jsme se spolu s našimi partnerskými organizacemi z Litvy a Nizozemska ponořili do tématu digitalizace v sociálních službách. Za tu dobu se toho událo mnoho, vývoj jde rychle dopředu a naše „Keep Up“ bylo více než na místě. Získali jsme spoustu inspirace, zejména na setkáních se zaměstnavateli a zaměstnanci z oblasti sociálních služeb a péče.

Vytvořili jsme e-learningový kurz, který jsme se snažili pojmout inovativně v obsahu i formě. Našim cílem byl motivující přístup, snadné ovládání a ukázka praktické aplikace poznatků z oblasti digitálních technologií.
O tento kurz byl a stále je díky zapojení organizací v sociálních službách enormní zájem. Rádi tak nyní vykazujeme několikanásobné překročení nastavených indikátorů a doufáme, že se budeme moci tomuto tématu věnovat i v dalších projektech.

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

16.11.2023 Inspirující návštěva sociálních pracovnic v Burgh Haamstede


Velice přínosnou zkušenost mají za sebou dámy z Domova pro seniory Vážany. V rámci projektu KEEP UP se v minulých dnech podívaly do nizozemského přímořského městečka Burgh Haamstede, kde měly možnost potkat se se svými kolegy z dalších partnerských zemí, Nizozemska a Litvy, sdílet zkušenosti a blíže se seznámit s e-learningem, vytvořeným v rámci projektu. Ten pomůže nejen jim, ale také jejich kolegům v sociálních službách zvýšit digitální kompetence.

Nejzajímavější byla pro naše dámy návštěva nového moderního domova důchodců Zierik7 v nedalekém městě Zierikzee. Měly možnost prohlídky zařízení a take se seznámily s veškerými moderními technologiemi, které v péči o seniory domov využívá. Součástí prohlídky byla také prezentace o využití VR technologie v rámci terapie pro klienty domova s názvem ELDER VR. Klienti si vyzkoušeli 3D brýle a podělili se s námi o své bezprostřední pocity.

Odvezli jsme si spoustu poznatků a zkušeností a navázali také nové vztahy, které by snad v budoucnu mohly vyústit v další spolupráce.

Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

12.08.2023 E-learningový kurz digitálních kompetencí v sociálních službách je připravený


Kompletní e-learningový kurz zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí pracovníků v sociálních službách je nyní volně přístupný a je možné jej celý absolvovat v českém jazyce. Obsah kurzu vznikl ve spolupráci organizací z ČR, Litvy a Nizozemska.

Každý z partnerů přispěl dle svých specifických zkušeností a tím vznikl jedinečný produkt. Kurz je přístupný z webových stránek www.keep-up-project.eu. Pro přístup není potřeba registrace. Jednotlivé moduly Vás provedou obecnějšími částmi zaměřenými např. na IT bezpečnost, až ke konkrétním nástrojům a příkladům jejich aplikace v sociálních službách. Takto si můžete třeba vyzkoušet vytvořit letáček, pozvánku na akci pořádanou v Domově pro seniory s využitím aplikace CANVA.
V osnově jednotlivých modulů najdete i odkaz na dotazník zpětné vazby. Budeme moc rádi za Vaše podněty.

23.03.2023 Setkání partnerských organizací v litevském Kaunasu


Po roce realizace projektu KEEP UP se zástupci partnerských organizací sešli v litevském městě Kaunas, aby diskutovali dosavadní výstupy a naplánovali druhou polovinu projektu. Hodnocení doposud realizované práce vyznělo pozitivně, projekt probíhá v souladu s časovým harmonogramem a tvorba e-learningu přináší slibné výsledky. Většina kapitol v angličtině je již hotová, po dokončení zbývajících částí, začnou partneři překládat obsah e-learningu a vytvářet další jazykové verze.

V průběhu meetingu byl také již stanoven termín vzdělávací aktivity, které se zúčastní již i zástupci cílové skupiny, tj. pracovníků v sociálních službách. Tato aktivita proběhne v listopadu 2023 v Burgh-Haamstede.


Fotografie ze setkání - kliknutím zobrazíte větší fotografii

21.02.2023 Malá ochutnávka kurzu digitálních technologií pro pracovníky v sociálních službách


V projektu Keep up připravujeme e-learningový kurz určený pracovníkům v sociálních službám. Kurz jim pomůže zorientovat se v dostupných informačních a komunikačních technologiích a naučit se používat ty, které jim mohou usnadnit práci.
Na tvorbě podkladů se podílí partnerské organizace z České republiky, Litvy a Nizozemska.

Podívejte se na ukázku kapitoly, které se zaměřuje na využití Google kalendářů konkrétně např. v terénní pečovatelské službě:

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: keep-up-project.eu

19.07.2022 Pražské setkání v červenci 2022


Zástupci Euroface Consulting, Pro Work a SPI se osobně setkali v Praze, 15.7.2022, aby diskutovali průběh projektu Keep up.

Hlavní diskuze se týkaly struktury e-learningu, který je v projektu vyvíjen, časové osy a cílové skupiny. Partneři se shodli na časových milnících a meeting zakončili s jasnou představou, jak pokračovat v realizaci projektu.


Fotografie z meetingu - kliknutím zobrazíte větší fotografii