KPZ – komplexním přístupem k zaměstnání


KPZ
KPZ
  Realizace: 2023–2025

Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání ze Zlínského kraje v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let.

Zapojit se může každý, kdo splňuje podmínky a má zájem zvýšit své šance na trhu práce. Účastníkům nabízíme individuální přístup a účinnou podporu při hledání dlouhodobě udržitelného zaměstnání. Kromě poradenství pořádáme rozvojové semináře na aktuální témata. O seminářích budeme informovat aktuálně. Podporujeme vzdělávání v informačních technologiích od začátečníků po pokročilé a financujeme také rekvalifikační vzdělávání. Spolupracujeme se zaměstnavateli a odborníky na trh práce a na vytvořená pracovní místa poskytujeme mzdové příspěvky po dobu 6 měsíců. Podporujeme také zkrácené pracovní úvazky.

Leták projektu si můžete stáhnout zde.


19.03.2024 Projekt, který pomáhá lidem nalézt pracovní uplatnění vstupuje do druhé poloviny


Projekt KPZ, který je zaměřen na pomoc osobám ve věku 55+ a současně nezaměstnaným déle než 5 měsíců, úspěšně zvládl první rok realizace a vstupuje do druhé části. Naši pomoc často vyhledávají lidé, jejichž situaci komplikuje zdravotní stav, sociální a ekonomické podmínky, rodinná situace apod., a bez systematické pomoci se jim samotným nedaří pracovní uplatnění najít.

Díky spolufinancování aktivit Evropskou unií, můžeme poskytovat účastníkům poradenskou a psychologickou podporu, hradit právní pomoc, můžeme jim pomoci oslovit vybrané zaměstnavatele, můžeme hradit odborné a rekvalifikační vzdělávání a také můžeme zaměstnavatelům na jejich zaměstnání poskytnout mzdové příspěvky.
Za první rok jsme do projektu zapojili 22 osob, z nichž někteří již nastoupili na pracovní místa, např. na Základní škole Kroměříž na Komenského náměstí, v Mateřských školách Kollárova a Mánesova, v Nábytku a čalounictví nebo v Obci Kostelany. Účastníci se zapojili i do vzdělávání, aktuálně např. kurz svařování nebo kurz canisterapie.
Pro zájemce o podporu je projekt stále otevřený a mohou se na nás obracet, doporučujeme telefonicky nebo e-mailem si dohodnout předem termín schůzky.

11.08.2023 Podpora na trhu práce úspěšně zahájena


Od května 2023 nabízíme podporu osob ve věku 55+, kterým se nedaří více než 5 měsíců nalézt uspokojivé pracovní uplatnění. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti dokazují, že zaměstnavatelé často potřebují stimul k překonání předsudků a poté může vzniknout oboustranně přínosná spolupráce.

K podpoře cílové skupiny využíváme celou řadu různých nástrojů, od psychologického poradenství přes finanční a právní pomoc až k poskytování mzdových příspěvků. Pořádáme také kurzy digitálních kompetencí, semináře osobnostního rozvoje a zajišťujeme odborné kvalifikační vzdělávání.
Po prvních třech měsících realizace projektu, jsme již realizovali jeden poměrně specifický odborný kurz a poskytujeme mzdové příspěvky dvěma zapojeným zaměstnavatelům. V jednom případě jde o základní školu, ve druhém o výrobu nábytku. Tyto konkrétní příklady dokládají široký záběr projektu a především individuální přístup, který uplatňujeme.