| Euro-face.cz

Spuštění platformy „teachstem.eu“ v projektu ARTIFEX


Spuštění

Představujeme výstupy projektu ARTIFEX na jednom místě, a tím je platforma teachstem.eu

Na nové výukové platformě najdete v prvé řadě sebehodnotící nástroj, jehož cílem je odhalit silné a slabé stránky ve výuce STEM předmětů v tradičním školním prostředí nebo v interaktivních dílnách, fablabech, apod. Když hodnocení podstoupíte, platforma Vás navede na vhodné workshopy, výukové materiály s vazbou na Vaše kompetence. K workshopům můžete přistupovat i bez předchozího hodnocení a pak si můžete mezi dostupnými materiály vybírat podle řady kritérií. Všechny workshopy mají jednotný formát a byly vytvořeny pedagogy ze všech partnerských zemí. Učitelé z ČR připravili workshop na konstrukci Galtonovy desky, který naleznete na třech úrovních obtížnosti.

Navštivte a využijte potenciál nové výukové platformy: teachstem.eu