POC | Euro-face.cz

Power of Creativity


Power
Power
Realizace: 2021–2023

Podpora mládeže ke kreativnímu myšlení v digitální dob

Průzkumy ukazují, že kreativní společnost je podmínkou ekonomického i sociálního rozvoje. Přestože je kreativita bezesporu jedním z nejdůležitějších rysů moderního světa, který pomáhá budovat úspěšnou společnost, v tradičním vzdělávání není jejímu rozvoji věnována dostatečná pozornost. Potřeba kreativity ve společnosti i u jednotlivců se odráží ve zvyšování životní nestability a v krizích, jako je COVID-19. Kreativní přístup přitom může pomoci vyrovnat se s novými životními výzvami a požadavky.

Projekt se konktrétně zaměřuje na školitele/lektory mládeže v neformálním vzdělávání. Měli by být schopni pojmout svou práci kreativně a zároveň kreativitu podpořit u svých mladých svěřenců.

Během dvou let vytvoří projekt Metodiku pro školitele mládeže a také Online vzdělávací kurz, který podpoří výuku kreativity a grafického designu v neformálním vzdělávání.