| Euro-face.cz

Projekt Polepším si! podpořil téměř 50 žen


Projekt

Projekt začínal v roce 2020, aby reagoval na rozdíl mezi výdělkem muže a ženy. Tento rozdíl se v uplynulých dvou letech vlivem různých faktorů snížil, podle nejnovějších dat Eurostatu je v Evropské unii průměrný rozdíl mezi hrubým hodinovým výdělkem muže a ženy 13 %. Česká republika je v porovnání s ostatními státy EU na 16. místě s rozdílem v platech 16,4 %.

Naší ambicí bylo zaměřit se specificky na trh práce ve Zlínském kraji a prostřednictvím poradenské podpory, mentoringového programu, vzdělávání a podpory zaměstnávání žen ve STEM oborech přispět ke zlepšení kariérové a finanční situace zapojených žen.

Zájem o aktivity projektu byl velký a my jsme tak mohli zapojit různé skupiny. Oslovili jsme několik zaměstnavatelů, kde s vybranými ženami probíhal mentoringový program na podporu jejich kariérního rozvoje. Pracovali jsme také s ženami, které aktuálně hledaly perspektivní pracovní uplatnění.

V projektu jsme podpořili celkem 46 žen. Všechny byly zapojeny do poradenského programu a spolu s pracovní poradkyní specifikovaly svůj individuální plán rozvoje. Velká část žen se zapojila do vzdělávání, ať už odborného, tak cyklu manažerských seminářů. Celkem 18 účastnic získalo díky projektu novou odbornou kvalifikaci. Zájem byl především o Obchod a marketing na sociálních sítích, který má velké možnosti uplatnění, tak velmi perspektivní obor Testování software.

V projektu jsme pracovali i přímo se zaměstnavateli a umožňovali jsme jim čerpání mzdových příspěvků při splnění podmínek projektu. Takto podpořených pracovních míst vzniklo v projektu 12.

Projektu se podařilo naplnit plánované cíle a přispět k lepším podmínkám žen na trhu práce ve Zlínském kraji. Důležitými faktory úspěchu byla dlouhodobá a systematická podpora cílové skupiny a zapojení různých aktérů trhu práce, např. zaměstnavatelů, mentorů na pracovišti, psycholožky a také úspěšných žen, které cílovou skupinu inspirovaly na seminářích.

Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii