Polepším si!


Polepším
Polepším
  Realizace: 2020-2022

Příležitost pro ženy ve Zlínském kraji uplatnit se v oborech s vyššími mzdami

Hlavním cílem projektu je zlepšit postavení žen na trhu práce ve Zlínském kraji.
Projekt je zaměřen na snížení genderových nerovností na trhu práce a překonání stereotypů prostřednictvím poradenské podpory, mentoringového programu, vzdělávání a podpory zaměstnávání cílové skupiny žen ohrožených na trhu práce. Ženy jsou podporovány v kariérním růstu a v uplatnění ve STEM oborech tak, aby se zlepšila jejich finanční situace.

Stáhněte si leták projektu zde.


22.07.2022 Projekt Polepším si! podpořil téměř 50 žen


Projekt začínal v roce 2020, aby reagoval na rozdíl mezi výdělkem muže a ženy. Tento rozdíl se v uplynulých dvou letech vlivem různých faktorů snížil, podle nejnovějších dat Eurostatu je v Evropské unii průměrný rozdíl mezi hrubým hodinovým výdělkem muže a ženy 13 %. Česká republika je v porovnání s ostatními státy EU na 16. místě s rozdílem v platech 16,4 %.

Naší ambicí bylo zaměřit se specificky na trh práce ve Zlínském kraji a prostřednictvím poradenské podpory, mentoringového programu, vzdělávání a podpory zaměstnávání žen ve STEM oborech přispět ke zlepšení kariérové a finanční situace zapojených žen.

Zájem o aktivity projektu byl velký a my jsme tak mohli zapojit různé skupiny. Oslovili jsme několik zaměstnavatelů, kde s vybranými ženami probíhal mentoringový program na podporu jejich kariérního rozvoje. Pracovali jsme také s ženami, které aktuálně hledaly perspektivní pracovní uplatnění.

V projektu jsme podpořili celkem 46 žen. Všechny byly zapojeny do poradenského programu a spolu s pracovní poradkyní specifikovaly svůj individuální plán rozvoje. Velká část žen se zapojila do vzdělávání, ať už odborného, tak cyklu manažerských seminářů. Celkem 18 účastnic získalo díky projektu novou odbornou kvalifikaci. Zájem byl především o Obchod a marketing na sociálních sítích, který má velké možnosti uplatnění, tak velmi perspektivní obor Testování software.

V projektu jsme pracovali i přímo se zaměstnavateli a umožňovali jsme jim čerpání mzdových příspěvků při splnění podmínek projektu. Takto podpořených pracovních míst vzniklo v projektu 12.

Projektu se podařilo naplnit plánované cíle a přispět k lepším podmínkám žen na trhu práce ve Zlínském kraji. Důležitými faktory úspěchu byla dlouhodobá a systematická podpora cílové skupiny a zapojení různých aktérů trhu práce, např. zaměstnavatelů, mentorů na pracovišti, psycholožky a také úspěšných žen, které cílovou skupinu inspirovaly na seminářích.

Fotografie z projektu - kliknutím zobrazíte větší fotografii

26.10.2021 Seminář o genderových stereotypech na trhu práce proběhl v září 2021 v Knihovně Kroměřížska


Na semináři se kromě genderových stereotypů diskutovalo také téma diskriminace žen na trhu práce, jaké může mít podoby a projevy, a jak ji čelit.

Hlavním cílem semináře bylo podpořit účastnice projektu „Polepším si!“ v rozhodnutí učinit změnu v současné situaci na trhu práce. Účastnice projektu jsou dlouhodobě podporovány v kariérním růstu a uplatnění v perspektivních a finančně zajímavých oborech. Inspirativní byl příspěvek úspěšné Vedoucí provozu a montáží v jedné firmě Zlínského kraje. V příjemné atmosféře probíhala diskuze a vzájemná motivace.


Fotografie ze semináře - kliknutím zobrazíte větší fotografii

12.01.2021 Osvětový seminář na podporu žen na trhu práce


Lektorka

V projektu „Polepším si! Příležitost pro ženy ve Zlínském kraji uplatnit se v oborech s vyššími mzdami“ jsme plánovali realizovat řadu osvětových aktivit a představit inspirující úspěšné ženy. Tyto plány nám překazila epidemie COVID-19 a následná omezení shromažďování osob, nicméně v krátké pauze se nám v září 2020 podařilo uspořádat jeden menší osvětový seminář, na kterém se o své zkušenosti podělila žena, která dosáhla významného postavení ve firmě IBM


Aktuálně je zde na pozici Team Leader a vede veskrze mužský kolektiv. Jak se ji líbí v technickém oboru a jak se ji pracuje s muži vyprávěla na semináři, který se konal v Brně, na půdě další, na první pohled mužské firmě, developerské a stavební VH Konstrukce. Rádi bychom na seminář navázali dalšími aktivitami.

Fotografie ze semináře- kliknutím zobrazíte větší fotografii